. . Ϩ -


  . . Ϩ -

  . . Ϩ -
- . ; , , .
: ! , , . : , , . : , , . : . : , , ? ! . , : .

  . . Ϩ -
, , , . . , , ! , ; , . : , , . -, . ! . , , !

, , , : , , ! : - , ; . , , , ; , ! ? , , ! , ; ... , ! , , : , ! ; ! , , , .

, , , . ; , , . ; , , , , , , : , , , ! ; , , ! , . , . , , .

. . ? - ! . : , ! , , . , , , , , , , .

, . . , - ! .

  . . Ϩ -
, , . , ; - ! . , : , . - , . . , , , ! , , ! , , !

; , , . . , - -, . , ! ? . -- . ? . , , ; .

, , , , . , , : , . , , , . , , , . .

, , ! , - , . , , ! , ! , . , , ! , , : , , , , .

  . . Ϩ -
, -, , , , , , , . : . : , ! , . . , - , , . --! , , , , ! , , ? ? , , , ; . . , ! . , , , .

- - , , , , : , , ; , , , , . , !

, , . , , . , ! , ; . , . , - , , . --! , , ! , , ? , , . . , -, - , , - : , , ; , , . !

, . , , , . . , ! , ; . . -, , , . --! , , ! , , ? , , . , , ! , ! , .

  . . Ϩ -
, . , ! , . , , , . , , , , . , ; , , , .

, , , ; , , . , ; ... , , . . , ! , , - , ; ! , , .

  . . Ϩ -
. , : ! , ! . . , . , , . , ! , : ! . ; .

, , , , - ; , ! , , , , - ! : , . , , , . : , , , , ? : , , , , . , !

  . . Ϩ -

. . .
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev132.php:  
:   =  


: http://zenanews.ru/news_1359334718.html

 -
-
 .
.
 , 1977
, 1977

-...
-...

© 2011 Copyright